Kutatás

Kutatás

Kutatás

A tömegspektrometria egy olyan széles körben használt szerkezetkutatói eljárás, amellyel szerves vegyületeket és biomolekulákat lehet, akár nagyon kis koncentrációban is azonosítani, szerkezetüket felderíteni. Az ionmobilitás spektrometria a molekulákat méretük, töltésük és alakjuk szerint különbözteti meg. A Szint+ tématerületi kiválósági program keretében 2020 májusban került beüzemelésre egy olyan, a világban is unikálisnak számító ionmobilitás tömegspektrométer, amely e két technikát ötvözi. A Waters Select Series IMS tömegspektrométer egy kvadrupol és egy repülésiidő analizátor együttesét tartalmazza. A műszer kulcsfontosságú eleme a ciklikus ionmobilitás szeparátort, amelyben az azonos tömegű molekulák térbeli szerkezetük különbsége alapján választhatók el.

 

A kutatócsoport fő profilja a biomolekuláris tömegspektrometria, amelynek során elsősorban fehérjemódosulatok elemzésére fókuszálunk. Fehérjék poszttranszlációs módosulatai kulcsfontosságúak az élő szervezetek működésében. A kémiailag igen változatos módosulatok megbízható azonosításához, kimutatásához hatékony és nagy érzékenységű tömegspektrometriás módszerek szükségesek. Az ionmobilitás tömegspektrometria által nyújtott új méréstechnikai lehetőségeket olyan módosulatok elemzésében használjuk ki, amelyek kémiai szerkezetük miatt máig kihívást jelentenek. Ide tartozik például – a teljesség igénye nélkül – a fehérjecitrullináció (deimináció), a homocitrullináció (karbamileződés), valamint a dezamidáció.