Oktatás

Oktatás

Oktatás

Kurzusainkon betekintést nyerhetsz a tömegspektrometria elméletébe és gyakorlatába. Jelenleg a következő kurzusok keretében foglalkozhatsz tömegspektrometria- alapú analitikával és szerkezetkutatással:

 

Az analitikai kémia korszerű módszerei (analkorszk17em)

Bioanalitika (bioanak18em)

Bioanalitika és biospektroszkópia gyakorlat (bioanak18lm)

Biomolekuláris tömegspektrometria (KÉM/317; biomsk17em)

Bioinformatika szemináriumok (BIO/05/12E 11414)

Biospektroszkópia, tömegspektrometria (biospek18em)

Haladó nagyműszeres laboratórium (NMR, X-ray, MS) (instrmethk20lm)

Műszeres analitikai labor (anallabk20lm)

Szerkezetvizsgáló módszerek labor (stuctlabk20lm)

Szerves spektroszkópia (orgspectk20em, szervspktk17em)

Tömegspektrometria (masspectk20em)

 

A kurzusokon felül szakdolgozati munka vagy tudományos diákkör keretében is csatlakozhatsz csapatunkhoz.