MKE Tömegspektrometriai Társaság Szakmai Nap

A Magyar Kémikusok Egyesülete Tömegspektrometriai Társaságának
on-line Szakmai Napja
2021. december 3.


Program


9:30 Megnyitó: Vékey Károly, a Tömegspektrometriai Társaság elnöke (ELKH TTK, MS Proteomika Kutatócsoport, Budapest)
9:35 Bohátka Sándor, a Cornides István Tudományos Díj 2019. évi díjazottja (ATOMKI, Debrecen):
Kvadrupól tömegspektrométerek és mérőrendszerek, módszerek fejlesztése és kutatások - 40 év eredményei az ATOMKI-ban
10:10 Schlosser Gitta (ELTE Kémiai Intézet, MTA-ELTE Lendület IonmobilitásTömegspektrometria Kutatócsoport):
A Cornides István Tömegspektrometria Laboratórium
10:30 Nagy Tibor (Debreceni Egyetem, Természettudományi és Technológiai Kar, Alkalmazott Kémiai Tanszék):
Kopolimerek nyomában
10:50 Maász Gábor (Pannon Egyetem Nagykanizsa, Körforgásos Gazdaság Egyetemi Központ, Soós Ernő Kutató-Fejlesztő Központ): Vízkezelési és tisztítástechnológiai fejlesztések analitikai támogatása hármas kvadrupol tömegspektrométer segítségével
11:10 Klement Éva (Single Cell Omics Advanced Core Facility, Hungarian Centre of Excellence for Molecular Medicine; Proteomikai Laboratórium, Szegedi Biológiai Kutatóközpont):
FAIMS alkalmazása a proteomikában
11:30 A Cornides István Tudományos Díj 2021. évi átadása


A rendezvény on-line kerül megrendezésre, Microsoft Teams felületen. A részvételhez előzetes regisztráció nem szükséges! Csatlakozás az alábbi linken keresztül közvetlenül lehetséges:

https://teams.microsoft.com/l/meetupjoin/19%3ae9cb5730466c47a092016ad750ad2520%40thread.tacv2/1637672932130?context=%7b%22Tid%22%3a%22b366dbcd-4fc3-4451-82d2-e239564302c3%22%2c%22Oid%22%3a%2225e2e410-f978-4da2-baecff782171724e%22%7d

 


Csatlakozási probléma esetén kérjük keresse a szervezőket a következő elérhetőségeken:
E-mail: ms@ttk.elte.hu
Telefon: Schlosser Gitta, 06209234732